Îngenunchez acum 'naintea Ta
Strigînd:Ai milă şi-ndurare
Mă iartă Doamne de păcatul meu şi de greşeala mea
Şi dă-mi şi azi o sfîntă binecuvîntare.

Ajută-mă ca să ănvăţ legile Tale
Să le urmez şi să le-nfăptuiesc
Ca să ascult, poruncile Tale
Şi să le împlinesc.

A Ta este-mpărăţia
Şi slava, cinstea şi mărirea.
Al Tău este pămîntul unde, plantatu-Ţi-ai Tu via
În mîna Ta este puterea.

În jurul Tău e-atît de bine
Şi totul mi se pare aşa uşor
Doamne! N-aşi mai pleca de lîngă Tine
Aşi vrea să stau pe veci în Casa Ta şi Tu să-mi fii stăpîn şi Domn.

Ascultă Doamne a mea dorinţă
Şi-ajută-mă în toate să fac doar voia Ta
Umple-mi inima cu dragoste, smerenie şi pocăinţă
Ajută-mă o Doamne şi singură nu mă lăsa.

Doresc să fiu cu Tine în fiecare zi
Să-nvăţ legile Tale, poruncile să le-mplinesc
Aşi vre o Doamne Sfinte,atît cît voi trăi
Să vin la Tine ca să-ţi spun: Doamne, pentru toate-ţi mulţumesc

autor Nănău Adinuţa 20.02.2011 Firenze