Doamne cuprinde sentimentele toate
Cu mare mila Ta
Făcând dreptate
Iartă greşeala privirii
Şi peste poate
Îngăduie lacrimii recunoaştere
Iubirea să spele rătăcirea-n păcate
Priveşte Doamne cu focul Iubirii Tale
Pe-nserate
Incălzind Adevărul
Întru slava Învierii-nvăţate
Strigă Tatălui să ne primească
Rugăciunea şi Crezul
Iubire Viaţă Libertate
Acolo unde se iartă greşiţilor
Sfinţind Numele Tău
Cu pleoapele Împărate
Versuri similare