De la Ioan citire
carte de mântuire:
iubeşte pe Dumnezeu
din tot cugetul tău.

Nu te-ncrede în tine,
goleşte-te de sine,
vezi cine te iubeşte
şi cine îţi vrea bine.

Vezi de ce a venit aici,
uriaş printre furnici,
Bolnavul de iubire
pentru om şi pentru fire.

Vezi de ce s-a micşorat
Fiul mare de-mpărat,
ca-ntr-o vrajă cu pitici
s-a-nfrăţit cu cei mai mici.

Află cum s-a osândit,
trupul şi l-a împărţit
să sature de pâine
pe flămânzii de mâine.

Află cum a adormit
în moarte neputrezit,
cum a dat la o parte
vina ce ne desparte.

Umblă şi află şi vezi
în cine să te încrezi,
nu te-ncrede în tine
goleşte-te de sine.

Versetul Zilei

1 Samuel 17:26

Cine este Filisteanul acesta, acest netaiat imprejur, ca sa ocarasca ostirea DUMNEZEULUI celui viu?

Powered by Biblia Online