1. Noi dăm slavă în prezenţa Sa,
Laudă Mielului Isus,
Noi cinstim pe-al nostru Rege,
Dumnezeul lui Avraam.
Numai Tu domneşti cu adevărat,
Ne plecăm în faţa Ta,
Ne-nchinăm fără de vină,
Prin Sângele Mielului.

R. O, Aleluia Celui Tare,
Aleluia Mielului,
Aleluia Împăratului,
Dumnezeul lui Avraam.

Versetul Zilei

1 Corinteni 1:9

Credincios este DUMNEZEU, care v-a chemat la partasia cu Fiul Sau Isus Cristos, DOMNUL nostru.

Powered by Biblia Online