R. /: Ne vom aduce mereu aminte,
Vom spune lumii lucrările-Ţi mari,
Vom striga: "O, cât de mare,
E credincioșia Ta!" :/

1. Eşti Creatorul, Susţinătorul,
Mângâietorul, iubit Salvator!
Şi peste vremuri, ne-ai fost scăpare,
Ne-ai dat pace, chiar în furtuni.

2. Prin multe semne, Ți-arăţi puterea,
Prin sânge sfânt, harul Ți-ai revărsat,
Ne-ai fost alături, sprijin în toate,
Ne-ai dat viaţă fără sfârşit.

3. Când drumul nostru, prin văi coboară,
Vom privi, la tot ce-ai făcut,
Și vom striga: "Ce bun e Domnul!
El e mereu credincios!"

[T]
Aleluia, aleluia,
Celui ce ne-a binecuvântat!
Aleluia, aleluia,
Celui ce ne-a răscumpărat!

4. Mi-aduc aminte, de-a Ta chemare,
De ziua când, mi-ai spus sunt salvat.
Că niciodată, nu voi fi singur,
Pe veci viaţa Tu mi-ai schimbat.

R1. /: Ne vom aduce mereu aminte,
Vom spune lumii lucrările-Ţi mari,
Vom striga: "O, cât de mare,
E credincioșia Ta!" :/
Amin!