1. Miezul nopţii-acuma, de noi s-a apropiat
Pasul lui Isus pe nori se-aude
Din înalt se-aude, tot mai tare azi un glas
Glas ce-n orice inima pătrunde:

R. "Iată vine Mirele pe nori că să ne ia
Candelă va fi aprinsă-acum
Pregătiţi-vă pentru întâmpinarea Sa
Lumina ei să n-o stingeţi pe drum."

2. Flacăra credinţei, arde-n voi neîncetat
Untdelemnul Duhului să fie
Din belşug în fiecare inimă turnat
Iar nădejdea aşteptării vie.