1. Acolo sus pe dealul suferinței
Urca Isus, Mielul lui Dumnezeu
Mergea ca om căci una se făcuse
Cu bietul muritor, dar era El

B. Cu pași domoli spre moarte se îndreaptă
Și duce-n spate dar povara grea
Urcând cu greu a suferinței treaptă
El duce cu iubire crucea ta.

R. /: E prețul care l-a plătit Isus
E prețul gloriei al harului nespus
E prețul mântuirii prin Calvar
Mielul lui Dumnezeu, nemărginitul dar :/

2. Ce jertfă așa măreață e Isus
Nu-i oare preț prea mare pentru-un om
Să urce dealul crucii tot mai sus
Să-și dea viața scumpul Salvator

Versuri similare
E Fiul Tau
Vreau să-L slăvesc!
Mielul de jerfă

Versetul Zilei

1 Corinteni 4:7

Caci cine te face deosebit? Ce lucru ai, pe care sa nu-l fi primit?

Powered by Biblia Online