1. Mesia e numele sacru
Venit din ceruri de la Dumnezeu,
Ca să salveze pe cei ce vor crede
Că El e Fiul Lui Dumnezeu.

R. Mesia, Mesia e Salvatorul tău şi-al meu
Mesia, Mesia, El este Fiul lui Dumnezeu.

2. Mesia este Hristosul
Născut în ieslea din Betleem
El ne-a iertat la cruce păcatul
Ca noi cu toţii viaţă s-avem.

3. Mesia, Tu eşti şi-astăzi
Prezent cu noi în orice zi,
Tu eşti în contra celor ce-s mândri
Dar le dai har celor smeriţi.

4. Mesia, Tu eşti exemplu
Pentru credinţa ce o trăim,
Dă-ne puterea să-ţi urmăm calea
Trăind prin tine să biruim.

Versuri similare
Binecuvantat Sa Fii Isuse
Numele Tău
Mesia
Mesia, Mesia