1. Mari şi minunate sunt lucrările Tale,
O, Domn Creator, Atotputernic,
Drepte şi adevărate sunt căile Tale,
Al lumii Împărat.

R. Sfant, sfant, sfant, sfant.

2. Cine de Tin' să nu se teamă
Şi să Te proslăvească,
Singurul sfânt eşti Tu, Doamne,
Tu, numai Tu.

3. Popoarele toate Ţi se vor închina,
Căci slava Ta ni se va arăta,
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Amin.