1. Mântuitorul, pe nori, va veni
Ca să-i răpească pe ai Săi copii
Care, cu mult dor, ei L-au aşteptat
Aşa cum odată Domnul i-a invăţat.

R. Încă răsună, pe pământ,
Vestea că Isus veni-va-n curând;
Deci, noi toţi, să strigăm, cu dor nespus:
Vin', Isuse, să ne răpeşti la Tine sus!

2. În cer vom vedea-vom Faţa Domnului,
Căci toţi vom fi conduşi de mâna Lui
Şi vom vedea frumuseţi de nespus.
O, ce fericire-i să fii, acolo, sus!

3. Veseli 'nainte noi mergem mereu,
Cântând voiosi laudă lui Dumnezeu;
Imnuri de slavă, în ceruri, răsun;
Îngerii Îl laudă pe Domnul cel bun.

4. Sus în mărire, Tu, Doamne, ne-aştepţi
Unde în juru-Ţi stau numai cei drepţi...
Vino, după a Ta făgăduinţă!
Noi Te aşteptăm, cu deplină credinţă.

Versuri similare