1. M-a găsit Păstorul cel bun,
Şi pe umeri El m-a pus,
Din adânc şi întuneric
La lumină m-a adus.

R. Aleluia, aleluia!
Sună azi cântarea mea.
Domnului fie mărire,
Mi-a făcut mântuire.

2. Sunt cu rana vindecată
Şi cu sufletul spălat.
Viaţa mea e azi salvată
Căci putere El mi-a dat.

3. În sfânt sânge al lui Isus,
Hainele mi le-am albit.
Voi intra în cer cu sfinţii,
O, cât sunt de fericit!