1. Luaţi aminte voi astăzi oameni
Vegheaţi neîncetat
Cuvântul spune cel ce veghează
Curând va fi luat

R. Mult dori-vor atuncea oamenii
S-audă din cuvântul sfânt
Dar Dumnezeu va-nchide harul
/: El nu va mai fi pe pământ :/

2. Amos prorocul a spus odată
Căci foamete-n lume va fi
Dar nu de pâine nici sete de apă
Cuvântul va lipsi

3. Vor pribegii de la o mare la alta
Şi-atunci vor fi istoviţi
Flăcăii şi fetele cele frumoase
De har vor fi lipsiţi

4. Se va topi lumea atunci de groază
Şi vor fi îngroziţi
Voind s-audă cuvânt de la Domnul
Cuvântul va lipsi.