1. Luaţi aminte voi, astăzi oameni
Cuvântul ne-ncetat
Cuvântul spune că El degrabă
De pe pământ ne va lua.

R. /: Mult dori-vor atunci oamenii
S-audă din cuvântul sfânt
Dar Dumnezeu va-nchide harul
/: El nu va mai fi pe pământ. :/

2. Amos, prorocul a zis odată
Că foamete-n lume va fi
Dar nu de pâine şi sete de apă
Cuvântul va lipsi.

3. Vor pribegi de la mare la mare
Şi-atunci vor fi istoviţi
Flăcăii şi fetele cele frumoase
De har vor fi lipsiţi.

4. Se va topi lumea de sete
Şi-atunci vor fi istoviţi
Dorind s-audă cuvânt de la Domnul
Dar cuvântul va lipsi.