1. Lăudăm pe Domnul Dumnezeu
Ce stă pe tron de har
Căci a trimis pe Fiul Său
Iubirea Lui în dar
Iubirea Lui în dar.

2. El a venit ca un Copil
Lăsând slava din cer
Şi-n iesle S-a născut umil
Isus, Emanuel
Isus, Emanuel.

3. Veşmânt de rob El a purtat
În toate Slujitor
Şi către noi S-a aplecat
Să fie de-ajutor
Să fie de-ajutor.

4. Pe cruce, El a pătimit
În locul tuturor
Dând har celor ce L-au primit
Pe El, ca Salvator
Pe El, ca Salvator.

5. Cântări de laudă înălţăm
Uniţi în sfânt popor
Şi lui Isus ne închinăm
Rege al regilor
Rege al regilor.

[S]
Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui (Luca 2:14)