1. Lăsaţi colindele să sune
Mesajul sfânt a lui Isus
În gând şi-n inimi să răsune
Cuvintele Celui de sus!

R. Lăsaţi bucuria să vină
Cu imnuri la Pruncul Isus
La Cel ce din lumea divină
Iubirea la om a adus.

2. Lăsaţi colindele să sune
În cinstea Celui Preaînalt
Să fie din această lume
Solii, pentru un Împărat,

3. Lăsaţi colindele să sune
Cântări spre slava Domnului,
Căci a venit în astă lume
Să dea salvare omului,

4. Uniţi cu îngerii-n cântare
Să sune imnuri pământeşti
Să traverseze munţi şi mare
S-ajungă-n slăvile cereşti.

Versetul Zilei

Psalmul 33:1-3

Neprihanitilor, bucurati-va in DOMNUL! Oamenilor fara prihana le sase bine cantarea de lauda... Cantati-I o cantare noua!

Powered by Biblia Online