1. Ar fi putut veni cu slavă,
Cu-a cerului splendoare îmbrăcat!
Încins cu haina măreției,
Ca toți să-L știe-al lumii Împărat,
Să vină înconjurat de îngeri
Ca Domn și Rege veșnic înălțat,
Dar Îi se ia, că prețul nostru-i viața Lui
Și S-a jertfit ca Miel!

R. Jertfit ca Miel, să moară pentru vina mea!
Jertfit ca Miel, al Său sânge m-a salvat!
Doar așa păcatul mi-a spălat,
Fiul Celui veșnic viu, n-a venit ca-mpărat
Și S-a lăsat jertfit ca Miel!

2. Chiar din vechime se-aduc jertfe
Pe-altarele din Templul Celui Sfânt,
Și chiar de plata era-n sânge,
Osânda și păcatul nu s-au șters.
Până-ntro zi când judecata,
S-a împletit cu mila Tatălui Ceresc.
Când a spus plin de iubire:
Fiul Meu, vei fi jertfit ca Miel!

[T]
Murind în locul meu,
Ce mare har mi-a dat!
A fost jertfit ca Miel!
Jertfit ca Miel!
Doar așa păcatul mi-a spălat
Fiul Celui veșnic viu, n-a venit ca-mpărat
Și S-a lăsat jertfit ca Miel!

Versuri similare