1. Ar fi putut veni cu slavă,
Cu-a cerului splendoare îmbrăcat!
Încins cu haina măreției,
Ca toți să-L știe-al lumii Împărat,
Să vină înconjurat de îngeri
Ca Domn și Rege veșnic înălțat,
Dar Îi se ia, că prețul nostru-i viața Lui
Și S-a jertfit ca Miel!

R. Jertfit ca Miel, să moară pentru vina mea!
Jertfit ca Miel, al Său sânge m-a salvat!
Doar așa păcatul mi-a spălat,
Fiul Celui veșnic viu, n-a venit ca-mpărat
Și S-a lăsat jertfit ca Miel!

2. Chiar din vechime se-aduc jertfe
Pe-altarele din Templul Celui Sfânt,
Și chiar de plata era-n sânge,
Osânda și păcatul nu s-au șters.
Până-ntro zi când judecata,
S-a împletit cu mila Tatălui Ceresc.
Când a spus plin de iubire:
Fiul Meu, vei fi jertfit ca Miel!

[T]
Murind în locul meu,
Ce mare har mi-a dat!
A fost jertfit ca Miel!
Jertfit ca Miel!
Doar așa păcatul mi-a spălat
Fiul Celui veșnic viu, n-a venit ca-mpărat
Și S-a lăsat jertfit ca Miel!

Versuri similare
Jos in Via Dolorosa
Tot cerul spune
De noi fii slavit
De noi fii slăvit
Vrednic Eşti
Asa cum sunt plin de pacat
Leu și Miel
Vrednic esti sa fi laudat

Versetul Zilei

Luca 17:26

Ce s-a intamplat in zilele lui Noe, se va intampla la fel si in zilele Fiului omului.

Powered by Biblia Online