1. Jag har börjat ett nytt liv (2x)
Som ger mig glädje (2x)
Glädje

2. Jag är mera leende (2x)
För jag har tacksamhet (2x)
Tacksamhet

3. Dina ord stärker mig (2x)
Och ger mig trofasthet (2x)
Trofasthet

4. /: Och jag vill tjäna och tjäna
Av hela mitt hjärta, Dig, Gud /:

5. /: Ske Din vilja i mitt liv
Din vilja, Din vilja, min Gud /:

6. /: Jag vill tacka för allt
Här på jorden och i himmelen /:

7. /: Jag ska ära Ditt namn
Jag ska prisa Ditt Heliga Namn /:

8. För evigt, för evigt, för evigt, min Gud
För evigt, för evigt, för evigt, amen .

Versuri similare