1. Iubire, ocean fără ţărmuri
Ce cânt să-ţi înalţ din abis?
Iubire, putere măreaţă
Ce face din viaţă un vis.

R. Comoară de preţ eşti şi astăzi,
Tezaurul vieţii de-apoi,
Iubire, mireasmă divină
Ce curge în inimi şuvoi.

2. Eşti darul slăvitului Mire,
Podoaba miresei tu eşti
Ca astrele zării, mai vie,
Iubire, mereu străluceşti !

3. Iubire, putere divină
Sufletele tu le uneşti.
Iubire, tu, legea cea nouă,
Nădejdea vieţii, tu eşti !

4. O, dă-ne veşmântul de slavă
Iubire, căci toate cuprinzi;
Şi unde doar fumegă astăzi
Iubire, al tău foc s-aprinzi.

Versuri similare
Ocean de iubire
Ocean de dragoste
Meditatie
Ne-om vedea
Ca un val în ocean
Iubirea mamei mele