1. Dureri, necaz avem şi frică întâlnim
Pe-acest pământ unde acum trăim
Smeriţi sub mâna Lui suntem salvaţi prin har
Deci călător creştin, fii dară treaz!

R. Isus vine curând, la ceasul neştiut
Şi trâmbiţe în cer atunci se-aud
Cei care-au adormit vor învia din morţi
Şi-n cer cu Domnul ne vom uni!

2. Dureri se vor sfârşi şi fericiţi vom fi
Când la liman cu toţi, noi vom sosi
Suim la cer unde Isus se v-arăta
Şi-n faţa Ta Doamne, ne-om închina!

[S]
Şi iată, Eu vin curând! - Ferice de cel ce păzeşte cuvintele prorociei din cartea aceasta! (Apoc. 22:7)

Versuri similare
When the music fades
Love
I know I am not worthy
Al mundo paz