1. Isus vă cheamă, veniţi la El
Căci fericirea e numai prin El.
De-atâta vreme nu-L auziţi
Duios zicând: Veniţi!

R. Ce frumos va fi în clipa când
Curăţiţi şi slobozi de păcat
Vom fi în ceruri toţi cu Isus
În casa cea de sus.

2. Veniţi la Mine! vă cheamă El
Odihnă, pace şi har să găsiţi
Căci jugul crucii este uşor
Nu întârziaţi, veniţi!

3. De-atâta vreme vă-aşteaptă-n drum
Ca să vă-ntoarceţi din calea cea rea.
Lăsaţi păcatul jos chiar acum
Veniţi sub crucea Sa.

4. El Şi-a dat viaţa pe Golgota
Şi prin jertfire pe toţi ne-a scăpat
Ca noi, curaţi, să avem prin El
Intrare-n slava Sa.