1. /: Isus m-a eliberat
Prin braţul Său puternic,
Sunt liber, liber,
Liber, liber. :/

R. /: Nu mai sunt rob,
Sunt fiu de Împărat. :/

[T]
Bateţi din palme, cântaţi,
Sărbătoriţi-L pe El.

Versuri similare
Cu-ndurare El m-a ridicat
Da chiar în curand
Dă-i slavă Lui
M-ai eliberat - BBSO
Isus m-a eliberat