1. /: Isus e-al meu Domn şi Salvatorul :/
De-acum şi până-n veac, aleluia,
De-acum şi până-n veac;

R. Slavă Ţie, Fiu etern
Şi sânge al Mielului,
Rege-al regilor,
Domn în veac,
/: Sfântul lui Avraam :/ aleluia.

2. /: Isus este cel care ne izbăveşte :/
Din păcat şi moarte, aleluia,
Din păcat şi moarte.

3. /: Isus va veni pe nori cu slavă :/
Şi ne va lua la El, aleluia,
Şi ne va lua la El.

Versuri similare
Isus este Domn
Inima mea te doreste
Jerfă vie
Împărat al gloriei
Dumnezeu e dragoste
Împarat Rege al gloriei
El e Domn, el e Domn