1. Dispreţuit şi părăsit de oameni
Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa
Era aşa de dispreţuit că-ţi intoarceai faţa de la El
Şi noi nu L-am băgat în seamă
Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat
Şi durerile noastre le-a luat asupra Lui
Şi noi am crezut că este pedepsit
Lovit de Dumnezeu şi smerit

R. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre
Zdrobit penrtu fărădelegile noastre
Predeapsa care ne da pacea a căzut peste El
Şi prin rănile Lui suntm tămăduiţi

2. Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi
Fiecare-şi vedea de drumul lui
Dar Domnnul a făcut să cadă asupra Lui
Nelegiuirea noastră-a tuturor
Când a fost chinuit şi-asuprit n-a deschis gura deloc
Ca un miel pe caare-L duci la tăiere
Că o oaie mută ce stă înaintea celor ce-o tund
N-a deschis gura deloc.

3. Groapa Lui a fost pusă între cei răi
Şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat
Măcar că nu săvârşise nici-o nelegiuire
Şi nu se găsea viclesiug în gura Lui
Dar Domnul a găsit o cale prin suferinţă să zdrobească
După ce îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcate
Va vedea o sămânţă de urmaşi,va trăi multe zile
Şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui
Va propăşi în mâinile Lui.

Versuri similare
In tara sfanta, Israel
Ninge cu stele
Ninge cu stele..
O stea stralucitoare
Isaia 53
Dumnezeu a dăruit

Versetul Zilei

1 Corinteni 1:9

Credincios este DUMNEZEU, care v-a chemat la partasia cu Fiul Sau Isus Cristos, DOMNUL nostru.

Powered by Biblia Online