1. Învată-mă să-nfăptuiesc
O, Doamne, voia Ta mereu
Căci nu pot altfel să trăiesc,
De-ar fi să piară trupul meu.

R. /: Voia Ta, voia Ta
Doamne-n veci voia Ta,
Să mă umple deplin,
Pentru Tine, amin! :/

2. Aceasta-i rugăciunea mea,
Spre Tine necurmat mi-o-ndrept,
Şi-n orice-mprejurare grea,
Să-mi poarte voia Ta în piept.

3. Tu ai, prin Duhul Tău Cel Sfânt,
Nebănuite, sfinte căi
Să mă înveți, pe-acest pământ,
Voința Ta și pașii Tăi!