1. Doar vântul mai adie-n ceas târziu,
Când freamătul cetăţii a-ncetat
Pe cărarea care urcă ,
în grădina cu măslini
Isus cu ucenicii au plecat.
La fiecare pas al Domnului
Natura-ntreagă-njurul Lui tresare;
Ştia că-nfaţa lui Isus ,
stătea o grea povară
Ce-n ea se ascundea o taină mare.
O jertfă trebuia să fie-adusă,
Aşa cum ucenicilor le-a spus
Că în curând va trebui să fie răstignit.
/: Se împlinea cuvântul cel de Sus. :/

R. Cât de mult Tu omul ai iubit
Încât L-ai dat pe unicul Tău Fiu Preaiubit,
Să moară pe o cruce răstignit,
Pentru acel nemântuit.

2. Îngenuncheat cu faţa la pământ,
Cu suflet frânt, Isus plângea cu-amar :
/: "Părinte dacă-i cu putinţă
Să iei din faţa Mea
Această suferinţă - acest pahar !
Totuşi, gândul Tău nu voia Mea
Să se facă Tată". :/
se ruga.
Şi fiecare strop de sânge
Căzut de-acum în tină,
Ridica a omenirii vină.
Un înger a venit Să-l întărească
Dar bătălia fost-a câştigată ,
Când pe genunchi , în Ghetsimani
A-nvins moartea , păcatul
/: Ce ţinea-n robie lumea-ntreagă. :/

3. Când Ceasul Împlinirii sta să bată,
Ultimele clipe-ale Lucrării
Prin lumina argintie
A tristei luni stingherii
Se zăresc printre măslini...soldaţii.
/: "-Pe cine căutaţi ? :/" i-a întrebat.
Răspuns-au /:" -Pe Isus din Nazareth ". :/
/:"-Eu sunt":/ a spus Isus mulţimii,
Conduse de-un rău gând.
Însă ei căzură la pământ.
Din gloata care nu îl cunoscuse
Un om se-apropie atunci de Domnul,
Şi pentru treizeci de arginţi,cu o sărutare
/: L-a vândut Iuda Iscarioteanul. :/

4. Doar vântul mai adie-n ceas târziu,
Când freamătul cetăţii a-ncetat,
Pe cărarea ce coboară
Din tainica grădină
Ostaşii luând pe Isus , au plecat.
Dar oare unde-s acum ucenicii ?
Când El mergea-nspre chin,
Mergea-nspre moarte...
Deznădejdea a învins
Mica lor credinţă
Şi biruiţi ,fugit-au toţi prin noapte.
O jertfă trebuia să fie-adusă
După cum proorocii-au profeţit,
În grădina cu măslini
Se aşternu tăcerea
/: Isus murea pe-o cruce răstignit. :/

Versuri similare
Pe drumul Ghetsimanilor
Ce tulbură tăcerea
Astăzi, Doamne..
Ghetsimani
Acum ştiu!

Versetul Zilei

Exodul 16:16

Fiecare din voi sa stranga cat ii trebuie pentru hrana, si anume un omer de cap, dupa numarul sufletelor voastre;... din cortul lui.

Powered by Biblia Online