1. În Cartea Sfântă am citit pe-acest pământ că a trăit
Un Om care făcea minuni şi numai bine-ntregii lumi.
Mulţimea Îl înconjura, El cu blândeţe le vorbea
Vestind mereu Cuvântul Lui, de-o patrie cum alta nu-i.
De-o patrie cum alta nu-i.

R. /: Era un Om cum alţii nu-s; era un Om din cer de sus
Era Isus, era Isus,
Era un Om c-o-nfăţişare de nespus.
Şi oamenii la El veneau şi pe bolnavi îi vindeca
Plini de credinţă pe Isus ei Îl urmau. :/

2. Isus cheamă pe cei trudiţi
Pe cei de patimi chinuiţi
Din trup El boala le-alunga
Şi-n suflet pace revărsa
Vedere orbilor le-a dat
Iertându-le al lor păcat.
Putere celor slăbănogi
Şi vindecare la ologi

3. Şi azi Isus ca şi-n trecut
Lucrează poate şi mai mult
Mi-a vindecat sufletul meu
M-a curăţit de tot ce-i rău
Dar nu mai e jos pe pământ
La dreapta Tatălui Cel Sfânt
S-a înălţat şi ne-a promis
Că ne va duce-n Paradis