1. Iehova-i din veac
Pe-al gloriei tron!
Măriţi-L pe El,
Ca Rege şi Domn!
În faptele voastre
Şi-n glasul oricui
Să fie dreptatea
Şi dragostea Lui!

2. El poate din nori
Să-Şi facă buni soli,
Din flăcări şi vânt -
Umili slujitori!
În slava luminii,
Hotar netrecut,
El are sălaşul,
De nimeni văzut!

3. Nimic nu-i în cer,
Nimic pe pământ,
Decât poruncit
De glasul Său sfânt!
În planul Său mare
El schimbă pe regi,
Să-I daţi închinare,
Popoare întregi!

4. Zidiri şi făpturi
Cumva de-ar pieri
Şi munţi în adânc,
Sub mări de-ar fugi,
Iehova rămâne
Pe-al gloriei tron,
Mărit în vecie,
Ca Rege şi Domn!