R. Iată ce sunt, iată ce am,
Rege sunt, mă trag din Avraam
Şi prin Hristos cel răstignit
Viaţa nouă-n dar eu am primit.

1. Binecuvântări mă înconjoară
Legea Sa cea sfântă o iubesc
Cresc în a lui Isus cunoştinţă
Şi-n Cuvântul lui dumnezeesc

2. Binecuvântat sunt în cetate
Tot ce eu ating este sfinţit
În credinţă sunt în sănătate
Domnul Dumnezeu m-a-mbogăţit

3. Binecuvântări sus mă aşteaptă
Cerul pentru mine-i pregătit
Un locaş eu ştiu că am în slavă
Cu cântări voi fi acol´ primi.