1. Poporul Tău declară slava numelui Tău
O, Doamne, fii înălţat mereu.
Duhul Tău Sfânt coboară, puterea-i se revarsă
Şi gloria Ta o simţim din plin

B. Mântuire am acum prin Tine
Prin sângele Tău, Isus

R. Aleluia, Aleluia
Strigăm victoria Celui Viu
Cinstea şi onoarea I se cuvin
Regelui Divin

2. Aleluia, Aleluia
Eşti minunat şi-n veci înălţat
Al Tău har se revarsă acum
De la tronul Tău

Versuri similare
Home
Boundless love
God is great
Hosanna - Hillsong