1. Glasul Tatãlui ceresc, astãzi te-a chemat
Vino la Domnul Isus.
Celor pãcãtoşi le dã, mântuirea în dar
Vino la Domnul Isus!

R. /: Vino, vino nu mai amâna
Astãzi vino, dã-i inima ta.
Vino, vino nu mai zãbovi
Fericit cu Isus vei fi. :/

2. Nu fugi de Dumnezeu, de iubirea Lui
Vino la Domnul Isus.
Astãzi încã este har, mâine poate nu-i
Vino la Domnul Isus!

3. Vino azi la Dumnezeu, las' pãcatul tãu
Vino la Domnul Isus.
Curãţit vei fi deplin, prin sângele Sãu
Vino la Domnul Isus!

Versuri similare
Cântă corul îngeresc
Un glas ceresc
O, nu respinge chemarea
O, nu respinge chemarea
Spirit Sfânt al Tatalui

Versetul Zilei

Exodul 3:1

Moise pastea turma socrului sau Ietro, preotul Madianului. Odata a manat turma pana dincolo de pustie, si a ajuns la muntele lui DUMNEZEU, la Horeb.

Powered by Biblia Online