1. Fulgi de nea se-aştern peste oraş
Rătăcesc în drumul lor, trăiesc puţin şi mor
Doarme în iesle blândul copilaş,
El e steaua magilor şi al lumii Salvator

R. S-a-ntrupat fiinţa Lui, prin puterea Domnului
Din seninul cerului s-a arătat,
N-are haine de-mbrăcat dar e al lumii Împărat
Firul vieţii îl ţine în mână ne-ncetat.
Din heruvimi El s-a desprins
Şi nouă mâna ne-a întins,
Printr-o fecioara Duhul Sfânt l-a plămădit.
Eternal rege pe pământ făcu cu omul legământ
Să-l mântuiască fiindca atâta l-a iubit

2. Clopote vestesc venirea Lui
Farmecul crăciunului, sărbătoarea mielului
Coruri îngereşti vor răsuna de pe turn neîncetat
Căci Hristos e împărat

[T]
Isus Christos bine-ai venit
Isus Christos ne-ai mântuit
El s-a născut, s-a întrupat
Să crezi în El cu adevărat.

Versetul Zilei

1 Cronici 21:13

Sa cad in mainile DOMNULUI, caci indurarile Lui sunt nemarginite; dar sa nu cad in mainile oamenilor!

Powered by Biblia Online