1. Frumos este să lăudam pe Domnul
Şi să mărim Numele Tău Preaînalte
/: Să vestim dimineaţa bunătatea Ta
Şi noaptea credincioşia Ta :/

R. /: Veniţi să ne-nchinăm şi să ne smerim
Să ne plecăm genunchiul
Înaintea Domnului, înaintea Domnului
Făcătorului nostru :/

2. Cât de plăcute sunt locaşurile Tale
Doamne al Oştirilor
/: Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta
Căci ei tot mai pot să te laude :/
Ridicaţi-vă mâinile spre Sfântul Locaş
Şi binecuvântaţi pe Domnul
Ridicaţi-vă mâinile spre Sfântul Locaş
Şi binecuvântaţi pe Domnul

3. Binecuvântat să fie Domnul
Dumnezeul lui Israel
Binecuvântat să fie Domnul
Dumnezeul lui Israel
Din veşnicie în veşnicie
Şi tot poporul să zică amin!
Din veşnicie în veşnicie
Şi tot poporul să zică: Amin!!

Versuri similare