1. Fără Tine nu-i sub soare
Nici viață, nici culoare
/:Numai Tu, Isuse Doamne
Te ocupi de orice floare
Dând mireasmă-mbietoare:/

2. Fără Tine nu-i odihnă
Doar păcate și ruine
/:Numai Tu, Isuse Doamne
Te ocupi de orice vină
Dând iertare și lumină:/

3. Fără Tine nu e pace
E durere și e teamă
/: Numai Tu,Isuse Doamne
Te ocupi de orice floare
Și îi torni balsam pe rană:/

4. Fără Tine nu-i iubire
E suspin și amăgire
/:Numai Tu, Doamne Isuse
Prin iubirea de pe cruce
Mă păzești de pustiire:/

5. Fără Tine nu-i dorința
De-a sluji în lumea mare
/:Numai Tu , Isuse Doamne
Te ocupi de orice floare
Dând mireasmă îmbietoare:/

6. Fără Tine nu e milă
Numai Tu ,Isuse Doamne
/:Prin iubirea-Ți arzătoare
Te ocupi de orice floare
Ce-ai sădit-o în grădină:/