1. A pășit dincolo de ceru-ntreg, într-o lume pierdută.
Pătruns de dragoste pentru om, mișcând cer și pământ.
Intrând în povestea istoriei a fost un capitol aparte.
Cel din veșnicii, sfârșit și-nceput, Piatra lepădată pe Calvar,
Calea, Adevărul, Viața, Alfa și Omega.

2. Pentru mine Fiul a purtat pedeapsa
Fără vină, Miel de jertfă crucificat,
Un Prinț, lăsând gloria să vină
Un trup muritor, să mă facă un om nou.

B. A Sa măreție nu poți s-o descri,
Domnește în slavă și-n veci va domni
Poartă cununa ce-arată că-I Rege în veci și stăpân peste toate!

R. Îi cântăm, e Mielul înjunghiat,
Îl slăvim, e Mielul înjunghiat,
Vrednic e să țină Cartea și să o deschidă
Vrednic e El, vrednic e El!
Duhul Său Sfânt se coboară în noi
În prezența lui Isus cel biruitor,
Sfânt și puternic, drept și credincios!

3. Domn puternic, înălțat și biruitor
Leul din Iuda-n veci e învingător,
Sfântul lui Israel, cel din veșnicii
Hristos cel înviat, în veci El va domni!
Vrednic este Mielul ce-a pășit peste moarte
A înviat și e-nălțat ca Domn peste toate,
Rege sfânt, Mesia, Calea către Cer,
Lumina dimineții, Emanuel!

[T]
Te-adorăm, Te-adorăm,
Aleluia!

Versuri similare
Extraordinario - BBSO