1. Într-o zi când viaţa voi sfârşi
Eu voi zbura
Spre albastrul şi seninul Cer
Eu voi zbura

R. Eu voi zbura spre glorii
Când viaţa jos voi termina
Eu voi zbura

2. Când pe ţărmul mării de cristal
Eu voi sosi
Voi vedea pe sfinţii Tatălui
Şi pe Isus

3. Voi cânta la masa Mirelui
Eu voi cânta
Şi voi sta la dreapta Mirelui
Acol’ eu voi sta.