1. Dumnezeu prea înalt, proslăvit şi îndurat,
Eşti puternic, neschimbat, Dumnezeu adevărat
Doamne bun, Te iubim, Ţie-n veci îţi mulţumim
Te-om slăvi cât vom trăi, Doamne bun.

2. Dragostea Ţi-ai arătat şi pe Isaac Tu l-ai cruţat
Moise mâna-a ridicat şi apele-ai despicat
Jurământul Ţi-ai păstrat, poporu-ai binecuvântat
Şi din Egipt l-ai dus în Canaan.

3. Dumnezeu prea înalt, proslăvit şi îndurat,
Eşti puternic, neschimbat, Dumnezeu adevărat
Doamne bun, Te iubim, Ţie-n veci îţi mulţumim
Te-om slăvi cât vom trăi, Doamne bun.

4. Prin prooroci Tu ai vestit că Mesia va veni
Dar poporul n-a-nţeles că Isus e cel ales
Planul Tău s-a dovedit, când Hristos a fost jertfit
La Golgota pe calvar am găsit cu toţii har...

5. Domnul meu, mare eşti, sus în ceruri locuieşti
Eşti puternic neschimbat, Dumnezeu adevărat
Doamne bun, Te iubesc, Ţie-n veci îţi multumesc
Te-oi slăvi cât voi trăi, Domnul meu!

Versuri similare
El shadai
El Shadai
Numai cu Dumnezeu