1. Ce imn răsună, ce armonie
Revarsă îngerescul cor.
Acele patru făpturi divine
Il laudă pe Creator.

R. /:Sfânt, Sfânt, Sfânt,
E Domnul Dumnezeu!
El Shadai, rostesc la tron mereu. :/

2. Splendoarea slavei e mai divină
Când se apleacă cei bătrâni.
Celui ce-i veșnic ei se închină,
Spre tron și-aruncă a lor cununi.

3. Iar tronu-n care Cel sfânt domnește
E-nconjurat de-un curcubeu.
Tot cosmosul azi dăinuiește,
Că-n el tronează Dumnezeu.

[T]
Cel ce-a fost‚ Cel care este,
Cel ce vine; Sfânt e Numele Său!

Versuri similare
El shadai
El shadai
Numai cu Dumnezeu