1. Nume Sfânt şi înălţat e Mesia Domn Prea-nalt
Dumnezeu Atotputernic, Creator şi Împărat
Din veşnicie a venit pe o cruce răstignit
Mielul Sfânt Isus Hristos pentru noi El s-a jertfit

R. /: El e Alfa şi Omega
Începutul şi Sfârşitul
Calea şi viaţa către cer
E e Viaţa din vecie
Apa şi Lumina Vie
Marele-mpărat - Emanuel ! :/

2. Nume Sfânt şi Preamărit e Mesia ce a venit
Pe pământ să mântuiască omenirea din păcat
Cei ce cred în jertfa Sa să trăiască pururea
Cu Isus Mielul junghiat ce din morţi a înviat !

Versetul Zilei

1 Corinteni 11:29

Caci cine mananca si bea nevrednic isi mananca si bea osanda lui insusi, daca nu deosebeste trupul DOMNULUI.

Powered by Biblia Online