Astăzi cânt voios că Dumnezeu
E stăpânul vieţii mele: El e Domnul meu!
Cine pe pământ, cine-n ceruri sus
E ca Domnul meu, e ca Domnul meu, Isus
Fără El, flămând şi însetat
Rătăceam în lumea largă, neajutorat,
Dar când m-a găsit, El m-a săturat
Şi mi-a dat să beau, El mi-a dat să beau,
Din harul Său!

El e fântâna cu ape vii,
Nimic în lume nu-L poate-nlocui!
Stânca de veacuri, Păstorul meu,
Râul vieţii, de-a pururi Dumnezeu!

O, ce fericit sunt cu Domnul meu,
Nicăieri în lume nu-I altul ca şi El!
El e mai de preţ decât tot ce am,
El e slava mea, e comoara mea, în veci!
Chiar de n-ar mai fi râuri pe pământ,
El e râul vieţii mele, limpede şi sfânt;
Niciodată El nu va seca
Şi voi bea din El, eu voi bea din El mereu!