1. Jos în Via Dolorosa, Ierusalim neuitat,
Pe străduțele înguste, cu soldați,
Mulțimea fremăta ca să-L vadă pe Isus
Cel condamnat.
Sângerând de lovituri, urcă dealul Golgotei
Iar pe frunte spinii cruzi brăzdau adânc
Pas cu pas, Isus zdrobea disprețul
Celor ce L-au răstignit.

R. Jos în Via Dolorosa
Drumul greu de suferinţi
Ca un Miel dus la junghiere a pătimit,
Alegând acest destin din dragoste pentru min' și tin'.

2. Înspre drumul de durere
Stau privind ades și eu
Cum Isus sub crucea grea e-n locul meu.
El a fost crucificat și-n palma Sa iertarea mi-a săpat.
În Via Dolorosa, drumul greu de suferinţi

Versuri similare
Trista-mi e inima
Eram un copil, Isuse
Eu eram copil Isuse
În drumul tău
În drumul tau însingurat
În drumul tau însingurat
Pe drumul vietii azi
Pe Drumul cu mărăcine