1. Domnul ma-ntrebat adesea vrei să fii voios
Dacă da atunci primeşte-L pe Isus Cristos
După multă-mpotrivire eu L-am ascultat
Pace bucurie-n suflet, Domnul meu mi-a dat.

R. Aleluia! Aleluia!
Imnurile bucuriei sună ne-ncetat!
Aleluia! Aleluia!
Pacea Sa cea minunată pentru veci ne-a dat!

2. Astăzi chem pe cei ce-n lume nu sunt fericiţi
Toţi cei plini de mari păcate, astăzi sunt primiţi
Domnul Isus vă sfinţeşte-n sângele Său Sfânt.
Schimbă gândul, vorba fapta, prin al Său Cuvânt.

Versuri similare
Domnul ma-ntrebat adesea
Adesea prin valuri
Eu stau mereu in asteptare
Eu sunt cale