1. Dintre florile ce-mbracă plaiurile firii,
Am cules, de nunta voastră, florile iubirii
Am ţesut covor, din ele, pe a voastră cale
Presărând sclipiri de stele, peste-a-lor petale.

R. Flori frumoase… flori de nuntă…
Mii şi mii de flori…
Fericire, pace multă, veşnice comori…
Flori de nuntă.. flori alese…
Flori de-albastre zări…
Domnul, peste voi, reverse binecuvântări!

2. Răsări-vor, poate, spinii pe cărarea voastră
Și acoperi-vor norii, bolta cea albastră;
Nu uitaţi, în valul vieţii, florile iubirii
Vor aduce-n calea voastră, zori fericirii.

3. Pre-ale cerurilor plaiuri, către veşnicie,
Fără grijuri, fără valuri, soarta voastră fie!
Dintre imnuri, veţi alege imnul fericirii,
Și, din mii de flori frumoase, florile iubirii.

Versuri similare
Îndemn
Nu trai dupa indemnul
Sus pe plaiurile cerului
Mărire Ţie !