1. Din peștera rece Hristos a ‘nviat
Ca soare din aur din morți s-a sculat
Sa-i cânte Osana celui pururi sfânt
Răsune pământul de laudă și cânt

R. Se scurseră veacuri și doruri cerești
Ne-aduce smeriți și pe noi la altar
Oseana, Osana lumini strălucesc
Și zorile cântă cuprise de har
Osana, Osana, lumini strălucesc
Osana, Osana, Osana celui înviat

2. O poarta de aur și un prag strălucit
Ne-așteaptă departe la capăt de drum
Isus ne va strânge chemând fericiți
Pe cei care umblă-n lumină acum

Versuri similare