1. Despre Numele Lui Sfânt
Despre-al meu Mântuitor
Despre viaţa ce-am primit prin El
Despre El vreau să vorbesc
Despre El aş vrea să cânt
Despre-al Lui nume slăvit
În veci...

R. Doar despre Isus
Pentru Isus
Cânt lui Isus
Domnul meu.