1. De n-ai fi Tu în orice floare
N-ar exista nici-un parfum
Nici zorii n-ar avea culoare
De n-ai fi Tu, Isuse bun

R. /:Acolo unde-Ți trece pasul
Se nasc izvoare vii de har
Iar unde Ți se aude glasul
Se-nalță-n taină sfânt altar:/

2. Splendori cerești ne înconjoară
În slava unde Tu domnești
Nemărginirea te adoră
Căci Preaînalt și mare ești.

3. De n-ai fi pus Tu armonia
În cântecul de ciocârlii
N-am fi știut ce-i bucuria
Și fericirea de-a trăi.

4. De n-ai fi Tu prezent în toate
Nici Universul n-ar mai fi
Ar fi pustiu și gol și moarte

Versuri similare