1. /: Dacă vrei, dacă vrei
Să-L cunoşti pe Isus
Primeşte-L pe Isus ca Păstor. :/

R. Azi te cheamă la El
Te conduce pe drum
Şi sigur îţi va da ajutor.
Vino azi la Isus
La al tău Salvator
Căci chiar El îţi va da ajutor.

2. /: Isus va veni-n curând
Pentru-ai Lui de pe pământ
Vino azi la El să fi salvat. :/

3. /: Domnul Isus ne-a promis
Că vom fi în Paradis
Dacă noi vom urma calea Sa. :/

4. /: Paradis, loc ceresc
Eu pe tine te doresc
Că în tine eu voi fi fericit. :/