1. Dacã eşti strãin pe lumea aceasta
Chiar lovit sã fii, te rog nu dispera
/: Cãci dispreţul ce îl porţi
Şi spui mereu cã nu mai poţi
Spune-i lui Isus şi El va rezolva. :/

2. Calea aceasta este plinã de dureri
De ispite multe grele şi-ncercãri.
/:Cãci povara ce te apasã
Chiar de la ai tãi din casã
Spune-i lui Isus, El va rezolva. :/

3. Stai mereu singur pe lumea aceasta
Ca şi corbul care zboarã pururea
/: Roagã-te tu ne încetat
Chiar de vei plânge în al tãu pa
Şi Isus va rezolva al tãu necaz. :/

4. Spui mereu cã-i tare greu pe-acest Pãmânt
Rabdã încã puţin, Domnul vine în curând
/: Va şterge orice suspin
Orice-ntristare pe deplin.
Şi o veşnicie ne vom bucura ! :/

Versetul Zilei

Efeseni 5:14

Deşteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morţi, şi CRISTOS te va lumina.

Powered by Biblia Online