1. Dacă credem şi nădăjduim
Şi pentru ţară ne rugăm,
Duhul Sfânt va cădea
Peste ţara mea
Şi o va vindeca.

R. România va fi mântuită,
România va fi mântuită,
Duhul Sfânt va cădea
Peste ţara mea
Şi o va vindeca.