1. Cine poate spune cât sunt de fericit
Căci în drumul meu pe Isus l-am găsit
Și de-acum nainte prin El e calea mea
Până când în ceruri El mă va chema.

R. Să cânte toți în coruri de bucuria mea
Spre slava lui Isus pururea
Și îngerii în ceruri îl vor lăuda
Pe Tatăl ceresc pururea.

2. Greu îți pare drumul când vrei s-ajungi în cer
Cere deci putere de la sfântul Miel
Cu puterea ta nicicând n-ai să izbutești
Căci Satana știe, știe cine ești.

3. Deci recunoștință spre ceruri să-ndreptăm
Căci de-acolo sfinte daruri căpâtăm
Și cum mântuirea prin Isus ni s-a dat
Și cu Tatăl, Cel din cer ne-a-mpăcat.