1. Cine este sfânt,
Cine este drept,
Cine-i atotputernic,
Cine-i veşnic viu?

R. /:Isus, Fiul lui Dumnezeu.
Isus, este Mielul ce-a murit şi-a înviat.:/

Versuri similare